Trang chủ Danh bạ điện thoại

Hôm nay ngày: 21/09/2014


  Giới thiệu
  Quá trình xây dựng

  Quy chế hoạt động
  Sơ đồ tổ chức
  Kế hoạch hoạt động

  Danh sách cán bộ

  Tin tức
  Thông báo
  Hoạt động đoàn thể

  Ảnh lãnh đạo đến thăm
  Thư viện ảnh
  Ảnh sưu tầm

  Danh bạ điện thoại

  Văn bản

  Xem điểm lớp tín chỉ
  Xem điểm tổng hợp
  Đăng ký học lại
  SV nợ điểm
  Danh sách cấp tín chỉ

Số lượt truy cập:
586,196
Về việc mở lớp học lại môn học Giáo dục thể chất (11/6/2012 2:07:29 PM)
            Từ nhu cầu của sinh viên các Trường thuộc Đại học Đà Nẵng, Trung tâm Giáo dục Thể chất thông báo cho toàn thể sinh viên các Trường, Khoa trực thuộc Đại học Đà Nẵng được biết:
Trung tâm sẽ mở lớp học lại cho sinh viên tất cả các học phần GDTC:
GDTC 1; GDTC 2; GDTC 3; GDTC 4; GDTC 5.
Kế hoạch học lại cụ thể như sau:
1.Từ ngày 10/11/2012 đến 20/11/2012: sinh viên đăng ký học lại và cải thiện điểm vào trang Web của Trung tâm Giáo dục Thể chất:
 (httt://www.ttgdtc.udn.vn/dangkyhoclai), và làm theo hướng dẫn.
Chú ý: Các khóa 2007 trở về trước ở các Trường đăng ký trực tiếp tại phòng Đào tạo, Trung tâm Giáo dục Thể chất (62 Ngô Sĩ Liên - Đà Nẵng).
2.Từ ngày 24/11/2012 đến ngày 29/12/2012: học các nội dung của các học phần.
Thời gian học 2 buổi / 1 tuần: vào thứ bảy và chủ nhật.
3.Ngày 31/12/2012: tổ chức thi kết thúc học phần.
4. Sau 03 ngày đăng ký, sinh viên phải mang giấy đăng ký học lại đến làm thủ tục kiểm tra tại phòng Đào tạo và đóng học phí tại phòng Tài vụ - Trung tâm Giáo dục Thể chất.
Nay Trung tâm Giáo dục Thể chất thông báo để sinh viên được biết, sinh viên nào có nhu cầu học lại, và cải thiện điểm, đăng ký và làm thủ tục theo kế hoạch. Sau thời gian trên, phòng Đạo tạo sẽ không nhận đăng ký.
Trung tâm kính đề nghị phòng Đào tạo các Trường, Khoa trực thuộc Đại học Đà Nẵng thông báo để sinh viên được biết./.
Các tin đưa trước:
Giải Bóng đá Sinh viên toàn quốc Cup Viettel - Truyền hình quốc phòng Việt Nam năm 2014 Khu vực VI (9/18/2014 11:11:27 AM)
KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN QUẦN VỢT - ĐẠI HỘI TDTT CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐHĐN, LẦN THỨ III NĂM 2014 (4/27/2014 11:08:55 AM)
Kết quả và lịch thi đấu môn cầu lông tại Đại hội CBVC ĐHĐN lần thứ III - 2014 (4/22/2014 11:23:20 AM)
KẾT QUẢ THI ĐẤU MÔN BÓNG BÀN - ĐẠI HỘI TDTT CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐHĐN, LẦN THỨ III NĂM 2014 (4/18/2014 1:00:45 PM)
BẢN TỔNG KẾT THÀNH TÍCH ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN III NĂM 2014 (4/16/2014 7:46:35 PM)

Các tin đưa tiếp theo:
BẢN TỔNG KẾT THÀNH TÍCH ĐẠI HỘI THỂ DỤC THỂ THAO CÁN BỘ VIÊN CHỨC ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG LẦN II NĂM 2012 (5/19/2012 11:47:21 AM)
Điều lệ Đại hội TDTT CBVC Đại học Đà Nẵng lần thứ II - 2012 (5/19/2012 10:37:15 AM)
Lịch thi đấu và kết quả cập nhật môn Cờ tướng tại đại hội thể dục thể thao CBVC Đại học Đà nẵng lần II - 2012 (5/14/2012 12:43:44 PM)
Kết quả cập nhật và Tổng kết chuyên môn Giải Bóng bàn tại đại hội thể dục thể thao CBVC Đại học Đà nẵng lần II - 2012 (5/7/2012 5:52:28 PM)
Lịch thi đấu và kết quả cập nhật môn Bóng chuyền tại đại hội thể dục thể thao CBVC Đại học Đà nẵng lần II - 2012 (5/4/2012 11:20:57 PM)
© The University of Da nang 2008
Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng  Thiết kế
 Địa chỉ   : 62 đường Ngô Sỹ Liên, TP Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.0511.3841 325  Điện thoại : 84.511.3817 533
 Email : gdtc@dng.vnn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn