Trang chủ Danh bạ điện thoại

Hôm nay ngày: 24/09/2014


  Giới thiệu
  Quá trình xây dựng

  Quy chế hoạt động
  Sơ đồ tổ chức
  Kế hoạch hoạt động

  Danh sách cán bộ

  Tin tức
  Thông báo
  Hoạt động đoàn thể

  Ảnh lãnh đạo đến thăm
  Thư viện ảnh
  Ảnh sưu tầm

  Danh bạ điện thoại

  Văn bản

  Xem điểm lớp tín chỉ
  Xem điểm tổng hợp
  Đăng ký học lại
  SV nợ điểm
  Danh sách cấp tín chỉ

Số lượt truy cập:
587,190

XEM ĐIỂM TỔNG HỢP THEO LỚP
Trường:
Năm học:
Lớp:
   

© The University of Da nang 2008
Trung tâm giáo dục thể chất Đại học Đà Nẵng  Thiết kế
 Địa chỉ   : 62 đường Ngô Sỹ Liên, TP Đà Nẵng  Đơn vị  : Tổ Quản trị mạng Thông tin - ĐHĐN
 Điện thoại : 84.0511.3841 325  Điện thoại : 84.511.3817 533
 Email : gdtc@dng.vnn.vn  Email : udn.it@ud.edu.vn