TRUNG TÂM THỂ THAO

Giới thiệu

Trung tâm thể thao được thành lập theo Quyết định số 4583/ĐHĐN ngày 01 tháng 08 năm 2014 của Giám đốc Đại học Đà Nẵng ... Xem chi tiết

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN CHUNG
TIN TỨC
TIN TỨC
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
LIÊN HỆ
LIÊN HỆ

KHOA GIÁO DỤC THỂ CHẤT

THÔNG TIN CHUNG
THÔNG TIN CHUNG
BẢN TIN
BẢN TIN
DÀNH CHO SINH VIÊN
DÀNH CHO SINH VIÊN